صدور مجوز فروش هواپیما به ایران در دولت اوباما منتفی است

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران در دولت اوباما منتفی است
رویترز در گزارشی با اشاره به تلاش های مخالفان برجام در داخل آمریکا نوشت: بعید است خزانه داری آمریکا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور، مجوز نهایی شدن قراردادهای بوئینگ و ایرباس با ایران را صادر کند.

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران در دولت اوباما منتفی است

رویترز در گزارشی با اشاره به تلاش های مخالفان برجام در داخل آمریکا نوشت: بعید است خزانه داری آمریکا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور، مجوز نهایی شدن قراردادهای بوئینگ و ایرباس با ایران را صادر کند.
صدور مجوز فروش هواپیما به ایران در دولت اوباما منتفی است

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی