هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد

هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد
فاش شدن برخی از مدارک محرمانه داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی یک تبعه سوری – سعودی را موظف به جذب هزاران تروریست خارجی و انتقال آنها به سوریه کرده است.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد

فاش شدن برخی از مدارک محرمانه داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی یک تبعه سوری – سعودی را موظف به جذب هزاران تروریست خارجی و انتقال آنها به سوریه کرده است.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد

سپهر نیوز