آغاز به کار سامانه ۱۵۵۹ برای ارائه خدمات کشاورزی

آغاز به کار سامانه ۱۵۵۹ برای ارائه خدمات کشاورزی
نخستین باشگاه مشتریان خدمات حمایتی کشاورزی و سامانه تلفنی ۱۵۵۹ از امروز فعالیت خود را در استان قزوین آغاز کرد.
۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آغاز به کار سامانه ۱۵۵۹ برای ارائه خدمات کشاورزی

نخستین باشگاه مشتریان خدمات حمایتی کشاورزی و سامانه تلفنی ۱۵۵۹ از امروز فعالیت خود را در استان قزوین آغاز کرد.
۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آغاز به کار سامانه ۱۵۵۹ برای ارائه خدمات کشاورزی

دانلود سرا