Tag Archive: ۱۱ در

توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیه

توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیهپلیس ترکیه گذرنامه حدود ۱۱ هزار ترکیه ای را توقیف کرد. همچنین رسانه های ترکیه ای از تعطیلی حدود ۱۷۰۰مدرسه و مرکز آموزشی به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن خبر دادند.۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵… (READ MORE)

ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو

ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکویازده قنات ایرانی در نشست استانبول به ثبت جهانی یونسکو رسید.۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو یازده قنات ایرانی در نشست استانبول به ثبت جهانی یونسکو رسید.۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵… (READ MORE)