Tag Archive: آب جهان

مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهان

مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهانبا ورود فصل بهار و نزدیک شدن پیک مصرف آب و برق هشدارهای مسئولان وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب و برق بخش خانگی بیشتر و بیشتر می‌شود. مسئولان طی سال‌های اخیر… (READ MORE)