رضا یزدانی و میثم نصیری آخرین کشتی گیران آزادکار ایرانی

رضا یزدانی و میثم نصیری آخرین کشتی گیران آزادکار ایرانی
فردا و در آخرین روز رقابت های المپیک میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم و رضا یزدانی در ۹۷ کیلو به مصاف حریفان می روند.
۲۳:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ مرداد


رضا یزدانی و میثم نصیری آخرین کشتی گیران آزادکار ایرانی

فردا و در آخرین روز رقابت های المپیک میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم و رضا یزدانی در ۹۷ کیلو به مصاف حریفان می روند.
۲۳:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ مرداد


رضا یزدانی و میثم نصیری آخرین کشتی گیران آزادکار ایرانی

شهرداری