مسمومیت جویندگان طلا

مسمومیت جویندگان طلا
وسوسه کشف طلا نیمی از اهالی منطقه ای در پرو را مسموم کرده است !
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مسمومیت جویندگان طلا

وسوسه کشف طلا نیمی از اهالی منطقه ای در پرو را مسموم کرده است !
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مسمومیت جویندگان طلا

تلگرام