نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران

نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران
نشست سه جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه امروز در تهران برگزار می شود.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران

نشست سه جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه امروز در تهران برگزار می شود.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران

دانلود سرا