تیتر امشب/ فضای مجازی به یک رگولاتور جدید نیاز دارد

تیتر امشب/ فضای مجازی به یک رگولاتور جدید نیاز دارد
رضا تقی پور: شبکه های پیام رسان هیچ تعهدی نسبت به قوانین و مقررات داخلی کشور ندارند و در تعاریف آنها با قوانین کشور ما تعارضات زیادی وجود دارد. حداقل انتظار این است که اگر دادگاه ما حکمی داد، اپراتور و پیام رسان خارجی ملزم به پذیرش و اجرای حکم باشد.
۲۲:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


تیتر امشب/ فضای مجازی به یک رگولاتور جدید نیاز دارد

رضا تقی پور: شبکه های پیام رسان هیچ تعهدی نسبت به قوانین و مقررات داخلی کشور ندارند و در تعاریف آنها با قوانین کشور ما تعارضات زیادی وجود دارد. حداقل انتظار این است که اگر دادگاه ما حکمی داد، اپراتور و پیام رسان خارجی ملزم به پذیرش و اجرای حکم باشد.
۲۲:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


تیتر امشب/ فضای مجازی به یک رگولاتور جدید نیاز دارد

car