واژگونی کامیون با ۱۰۰ تبعه غیرمجاز در یزد

واژگونی کامیون با ۱۰۰ تبعه غیرمجاز در یزد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم استان یزد از واژگونی یک دستگاه کامیون بنز، حامل بیش از صد تبعه بیگانه غیر مجاز خبر داد و گفت: این حادثه عصر روز یکشنبه رخ داد و ۱۸ مصدوم بر جا گذاشت.
۲۳:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


واژگونی کامیون با ۱۰۰ تبعه غیرمجاز در یزد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم استان یزد از واژگونی یک دستگاه کامیون بنز، حامل بیش از صد تبعه بیگانه غیر مجاز خبر داد و گفت: این حادثه عصر روز یکشنبه رخ داد و ۱۸ مصدوم بر جا گذاشت.
۲۳:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


واژگونی کامیون با ۱۰۰ تبعه غیرمجاز در یزد

دانلود موزیک