جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود

جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود
نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت …

جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود

نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت …
جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود

خرید بک لینک

تلگرام