تحلیل اوضاع بورس در سال 94

تحلیل اوضاع بورس در سال 94
پرونده بورس تهران در سال 1394در حالی بسته شد که بازار سرمایه در این سال پر فراز و فرود دو چهره کاملا متفاوتی از خود نشان داد و زیان هنگفت سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی در ماه های آخر سال تبدیل کرد.

تحلیل اوضاع بورس در سال 94

پرونده بورس تهران در سال 1394در حالی بسته شد که بازار سرمایه در این سال پر فراز و فرود دو چهره کاملا متفاوتی از خود نشان داد و زیان هنگفت سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی در ماه های آخر سال تبدیل کرد.
تحلیل اوضاع بورس در سال 94

خرید بک لینک