رفت و برگشت ابوبکر شکائو سرکرده بوکو حرام!

رفت و برگشت ابوبکر شکائو سرکرده بوکو حرام!
گروه افراطی بوکوحرام جمعه در ویدیویی اعلام کرد قصد دارد تحت فرمان ابوبکر شکائو سرکرده خود « به فعالیت های خود ادامه دهد. »
۱۹:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


رفت و برگشت ابوبکر شکائو سرکرده بوکو حرام!

گروه افراطی بوکوحرام جمعه در ویدیویی اعلام کرد قصد دارد تحت فرمان ابوبکر شکائو سرکرده خود « به فعالیت های خود ادامه دهد. »
۱۹:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


رفت و برگشت ابوبکر شکائو سرکرده بوکو حرام!

خرید بک لینک