خسارت دهها میلیاردی سیل در آذربایجان شرقی

خسارت دهها میلیاردی سیل در آذربایجان شرقی
سیل در آذربایجان شرقی بیش از هشتاد میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
۰۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


خسارت دهها میلیاردی سیل در آذربایجان شرقی

سیل در آذربایجان شرقی بیش از هشتاد میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
۰۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


خسارت دهها میلیاردی سیل در آذربایجان شرقی

دانلود موزیک