تگرگ های گردویی در تبریز/ سایه زمستان، بیخ گوش تابستان

تگرگ های گردویی در تبریز/ سایه زمستان، بیخ گوش تابستان
بارش شدید باران در تبریز باعث آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرهای تبریز و سیل در برخی مناطق تبریز شد.
۲۲:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


تگرگ های گردویی در تبریز/ سایه زمستان، بیخ گوش تابستان

بارش شدید باران در تبریز باعث آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرهای تبریز و سیل در برخی مناطق تبریز شد.
۲۲:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


تگرگ های گردویی در تبریز/ سایه زمستان، بیخ گوش تابستان

دانلود موزیک