کاهش قیمت رم و پردازنده در بازار ایران

کاهش قیمت رم و پردازنده در بازار ایران
قیمت انواع حافظه رم و پردازنده‌های اینتل در بازار ایران از آبان ماه سال گذشته سیر نزولی داشته است. علاوه بر دلایل جهانی فزونی تولیدات …

کاهش قیمت رم و پردازنده در بازار ایران

قیمت انواع حافظه رم و پردازنده‌های اینتل در بازار ایران از آبان ماه سال گذشته سیر نزولی داشته است. علاوه بر دلایل جهانی فزونی تولیدات …
کاهش قیمت رم و پردازنده در بازار ایران

تکنولوژی جدید