از تیرماه سال جاری نرخ سود بانکی 15 درصد می‌شود

از تیرماه سال جاری نرخ سود بانکی 15 درصد می‌شود
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات …

از تیرماه سال جاری نرخ سود بانکی 15 درصد می‌شود

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات …
از تیرماه سال جاری نرخ سود بانکی 15 درصد می‌شود

مرکز فیلم