رفع توقیف از فیلم سینمایی «آآادت نمی کنیم»

رفع توقیف از فیلم سینمایی «آآادت نمی کنیم»
معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ادامه اکران«آاآدت نمی کنیم» را بلا مانع اعلام کرد.
۱۷:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


رفع توقیف از فیلم سینمایی «آآادت نمی کنیم»

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ادامه اکران«آاآدت نمی کنیم» را بلا مانع اعلام کرد.
۱۷:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


رفع توقیف از فیلم سینمایی «آآادت نمی کنیم»

دانلود سرا