ایران، سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگرند

ایران، سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگرند
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران، ‌سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگر هستند گفت: موازنه سیاسی و نظامی به نفع دولت، ملت سوریه و متحدانش در حال تغییر است.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۳ خرداد


ایران، سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگرند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران، ‌سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگر هستند گفت: موازنه سیاسی و نظامی به نفع دولت، ملت سوریه و متحدانش در حال تغییر است.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۳ خرداد


ایران، سوریه و روسیه با هدفی مشترک در کنار یکدیگرند

فانتزی