ساخت اولین ساختمان جهان با پرینتر سه بعدی در دبی (+عکس)

ساخت اولین ساختمان جهان با پرینتر سه بعدی در دبی (+عکس)
برای نخستین بار در جهان، یک ساختمان کاربردی و قابل استفاده در دبی به وسیله پرینتر (چاپگر) سه بعدی ساخته شد.
۲۰:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


ساخت اولین ساختمان جهان با پرینتر سه بعدی در دبی (+عکس)

برای نخستین بار در جهان، یک ساختمان کاربردی و قابل استفاده در دبی به وسیله پرینتر (چاپگر) سه بعدی ساخته شد.
۲۰:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


ساخت اولین ساختمان جهان با پرینتر سه بعدی در دبی (+عکس)

مرکز فیلم