امتناع رهبر جدید طالبان از مذاکرات صلح با دولت افغانستان

امتناع رهبر جدید طالبان از مذاکرات صلح با دولت افغانستان
هیبت الله آخوند زاده، رهبر جدید گروه طالبان در یک پیام صوتی از هرگونه سهم گرفتن در روند صلح امتناع و تاکید کرد که طالبان هیچ گاه سر تعظیم فرود نمی‌آورد و با مذاکرات صلح موافقت نمی‌کند.
۲۱:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


امتناع رهبر جدید طالبان از مذاکرات صلح با دولت افغانستان

هیبت الله آخوند زاده، رهبر جدید گروه طالبان در یک پیام صوتی از هرگونه سهم گرفتن در روند صلح امتناع و تاکید کرد که طالبان هیچ گاه سر تعظیم فرود نمی‌آورد و با مذاکرات صلح موافقت نمی‌کند.
۲۱:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


امتناع رهبر جدید طالبان از مذاکرات صلح با دولت افغانستان

فانتزی