روی خط خبر/ حفظ اتحاد، تنها راه خنثی شدن نقشه غرب علیه مسلمانان است

روی خط خبر/ حفظ اتحاد، تنها راه خنثی شدن نقشه غرب علیه مسلمانان است
دولت های غربی و در راس آنها انگلیس و آمریکا در تلاش اند تا با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی دشمنی و جنگ براه اندازند، کارشناسان معتقدند تنها راه راهایی از این دام خطرناک، رجعت به تعالیم اصیل اسلامی و حفظ اتحاد و برادری است.
۱۹:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


روی خط خبر/ حفظ اتحاد، تنها راه خنثی شدن نقشه غرب علیه مسلمانان است

دولت های غربی و در راس آنها انگلیس و آمریکا در تلاش اند تا با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی دشمنی و جنگ براه اندازند، کارشناسان معتقدند تنها راه راهایی از این دام خطرناک، رجعت به تعالیم اصیل اسلامی و حفظ اتحاد و برادری است.
۱۹:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


روی خط خبر/ حفظ اتحاد، تنها راه خنثی شدن نقشه غرب علیه مسلمانان است

سپهر نیوز