اعزام هیئت تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و سلامت به عمان

اعزام هیئت تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و سلامت به عمان
دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام هیات تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت به عمان خبر داد.
۱۶:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


اعزام هیئت تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و سلامت به عمان

دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام هیات تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت به عمان خبر داد.
۱۶:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


اعزام هیئت تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و سلامت به عمان