دولت جدید سوریه سوگند یاد کرد

دولت جدید سوریه سوگند یاد کرد
خبرگزاری رسمی سوریه ( سانا ) اعلام کرد دولت جدید این کشور روز دوشنبه در حضور بشار اسد رئیس جمهور سوگند یاد کرد.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


دولت جدید سوریه سوگند یاد کرد

خبرگزاری رسمی سوریه ( سانا ) اعلام کرد دولت جدید این کشور روز دوشنبه در حضور بشار اسد رئیس جمهور سوگند یاد کرد.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


دولت جدید سوریه سوگند یاد کرد

باران دانلود