پاسخ کاخ سفید درباره سفر اوباما به ایران

پاسخ کاخ سفید درباره سفر اوباما به ایران
نشریه هیل به نقل از معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نوشت: بعید است باراک اوباما تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش به ایران سفر کند.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


پاسخ کاخ سفید درباره سفر اوباما به ایران

نشریه هیل به نقل از معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نوشت: بعید است باراک اوباما تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش به ایران سفر کند.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


پاسخ کاخ سفید درباره سفر اوباما به ایران

اپدیت نود32

car