هشدار وزارت بهداشت نسبت به تقلب در داروهای سنتی

هشدار وزارت بهداشت نسبت به تقلب در داروهای سنتی
قائم مقام و معاون وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در سی سال اخیر بسیار تلاش شده است که طب سنتی جایگاه خودش را پیدا کند گفت: سوال کلیدی این است که چرا در این سال ها طب سنتی نتوانسته است نقش واقعی خود را پیدا کند؟
۱۵:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


هشدار وزارت بهداشت نسبت به تقلب در داروهای سنتی

قائم مقام و معاون وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در سی سال اخیر بسیار تلاش شده است که طب سنتی جایگاه خودش را پیدا کند گفت: سوال کلیدی این است که چرا در این سال ها طب سنتی نتوانسته است نقش واقعی خود را پیدا کند؟
۱۵:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


هشدار وزارت بهداشت نسبت به تقلب در داروهای سنتی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

آهنگ جدید