خیز بلند گوگل برای طراحی یک شبکه اجتماعی جدید

خیز بلند گوگل برای طراحی یک شبکه اجتماعی جدید
گوگل برنامه و خدمات جدیدی موسوم به Spaces طراحی و عرضه کرده که به اشتراک گذاری اقلام مختلف در وب را در میان گروه های کوچک تسهیل می کند.

خیز بلند گوگل برای طراحی یک شبکه اجتماعی جدید

گوگل برنامه و خدمات جدیدی موسوم به Spaces طراحی و عرضه کرده که به اشتراک گذاری اقلام مختلف در وب را در میان گروه های کوچک تسهیل می کند.
خیز بلند گوگل برای طراحی یک شبکه اجتماعی جدید

بک لینک رنک 4

عکس