مسکو سفیر فرانسه را احضار کرد

مسکو سفیر فرانسه را احضار کرد
روسیه در اعتراض به بازداشت شماری از طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور در پاریس، سفیر فرانسه در مسکو را احضار کرد.
۱۸:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


مسکو سفیر فرانسه را احضار کرد

روسیه در اعتراض به بازداشت شماری از طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور در پاریس، سفیر فرانسه در مسکو را احضار کرد.
۱۸:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


مسکو سفیر فرانسه را احضار کرد

دانلود سرا