آزادی منطقه شقق السکنی در جنوب فلوجه

آزادی منطقه شقق السکنی در جنوب فلوجه
فرمانده پلیس اتحادی عراق اعلام کرد: نیروهای وابسته به این فرماندهی توانستند، منطقه «شقق السکنی» واقع در جنوب فلوجه را به طورکامل از تروریست های داعش پاکسازی کنند.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ خرداد


آزادی منطقه شقق السکنی در جنوب فلوجه

فرمانده پلیس اتحادی عراق اعلام کرد: نیروهای وابسته به این فرماندهی توانستند، منطقه «شقق السکنی» واقع در جنوب فلوجه را به طورکامل از تروریست های داعش پاکسازی کنند.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ خرداد


آزادی منطقه شقق السکنی در جنوب فلوجه

سپهر نیوز