خداحافظی با خام‌فروشی سنگ‌آهن تا یکسال دیگر

خداحافظی با خام‌فروشی سنگ‌آهن تا یکسال دیگر
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: از نیمه نخست سال آینده، خام فروشی در سه ماده معدنی استراتژیک حذف خواهد شد.

خداحافظی با خام‌فروشی سنگ‌آهن تا یکسال دیگر

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: از نیمه نخست سال آینده، خام فروشی در سه ماده معدنی استراتژیک حذف خواهد شد.
خداحافظی با خام‌فروشی سنگ‌آهن تا یکسال دیگر

مدرسه