تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور

تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور دچار تنش آبی هستند و مردم باید با صرفه جویی در مصرف، از قطعی آب جلوگیری کنند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور دچار تنش آبی هستند و مردم باید با صرفه جویی در مصرف، از قطعی آب جلوگیری کنند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور

مرکز فیلم