تولید کیس رایانه در چهار محال و بختیاری

تولید کیس رایانه در چهار محال و بختیاری
استفاده از تولید داخلی علاوه بر صرفه جویی ارزی، موجب اشتغال جوانان می شود. واحد تولید محفظه رایانه ( کیس ) در استان چهارمحال و بختیاری از جمله این واحدهاست که زمینه اشتغال ۸۵ نفر را فراهم کرده است.
۰۸:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


تولید کیس رایانه در چهار محال و بختیاری

استفاده از تولید داخلی علاوه بر صرفه جویی ارزی، موجب اشتغال جوانان می شود. واحد تولید محفظه رایانه ( کیس ) در استان چهارمحال و بختیاری از جمله این واحدهاست که زمینه اشتغال ۸۵ نفر را فراهم کرده است.
۰۸:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


تولید کیس رایانه در چهار محال و بختیاری

بازی