سرمربی باشگاه استقلال هنوز اعلام نشده

سرمربی باشگاه استقلال هنوز اعلام نشده
سرمربی گری علیرضا منصوریان هنوز رسما اعلام نشده است.
۱۷:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


سرمربی باشگاه استقلال هنوز اعلام نشده

سرمربی گری علیرضا منصوریان هنوز رسما اعلام نشده است.
۱۷:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


سرمربی باشگاه استقلال هنوز اعلام نشده

car