سنگر غیر‌مجازها در پشت سپرده‌‌های وسیع مردم

رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را تهدید به برخورد کرده است. ولی الله سیف از زمان روی کار آمدنش تاکنون شاید …

تلگرام

آپدیت نود 32