روبرتو کارلوس در آستانه بازگشت به رئال مادرید ::

ساعتی پیش روبرتو کارلوس وارد کمپ تمرینی والدبباس شد تا آخرین مذاکرات خود با مسئولان رئال مادرید را انجام دهد.

cars

آپدیت نود 32 امروز