برخی از مواضع و انبارهای مهمات داعش زیر آتش جنگنده های عراقی

برخی از مواضع و انبارهای مهمات داعش زیر آتش جنگنده های عراقی
جنگنده های عراقی برخی از مواضع گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش را در فلوجه هدف حمله قرار دادند.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


برخی از مواضع و انبارهای مهمات داعش زیر آتش جنگنده های عراقی

جنگنده های عراقی برخی از مواضع گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش را در فلوجه هدف حمله قرار دادند.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


برخی از مواضع و انبارهای مهمات داعش زیر آتش جنگنده های عراقی

فروش بک لینک