تیترامشب/ چراغ راهنمایی سر سفره های غذایی مردم

تیترامشب/ چراغ راهنمایی سر سفره های غذایی مردم
نصب برچسب سه رنگ چراغ راهنمایی برروی محصولات غذایی با هدف راهنمای تغذیه ای برای مصرف کنندگان صورت گرفته است؛ رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به این موضوع گفت: هم اکنون ۶۰ درصد از کالاهای اغذیه ای کشور به این برچسب مجهز شده اند.
۲۳:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


تیترامشب/ چراغ راهنمایی سر سفره های غذایی مردم

نصب برچسب سه رنگ چراغ راهنمایی برروی محصولات غذایی با هدف راهنمای تغذیه ای برای مصرف کنندگان صورت گرفته است؛ رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به این موضوع گفت: هم اکنون ۶۰ درصد از کالاهای اغذیه ای کشور به این برچسب مجهز شده اند.
۲۳:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


تیترامشب/ چراغ راهنمایی سر سفره های غذایی مردم

خبر دانشجویی