سردی بازار در گرمای تابستان / کاهش 6 هزار تومانی قیمت سکه

سردی بازار در گرمای تابستان / کاهش 6 هزار تومانی قیمت سکه
سایت طلا: در حالی که بهای جهانی طلا و ارز در بازار امروز با کاهش همراه بود قیمت سکه با عقب نشینی 6 هزار تومانی مواجه شد.

سردی بازار در گرمای تابستان / کاهش 6 هزار تومانی قیمت سکه

سایت طلا: در حالی که بهای جهانی طلا و ارز در بازار امروز با کاهش همراه بود قیمت سکه با عقب نشینی 6 هزار تومانی مواجه شد.
سردی بازار در گرمای تابستان / کاهش 6 هزار تومانی قیمت سکه

مجله اینترنتی