درگیری شدید ارتش سوریه و گروه های مسلح در حومه حلب

درگیری شدید ارتش سوریه و گروه های مسلح در حومه حلب
روسیه درباره برنامه ریزی تروریست های جبهه النصره برای حمله به شهر حلب سوریه هشدار داد. همچنین خبرها از درگیری نیروهای ارتش سوریه و گروههای مسلح در جبهه خان طومان در حومه حلب حکایت دارد.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


درگیری شدید ارتش سوریه و گروه های مسلح در حومه حلب

روسیه درباره برنامه ریزی تروریست های جبهه النصره برای حمله به شهر حلب سوریه هشدار داد. همچنین خبرها از درگیری نیروهای ارتش سوریه و گروههای مسلح در جبهه خان طومان در حومه حلب حکایت دارد.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


درگیری شدید ارتش سوریه و گروه های مسلح در حومه حلب

خرید بک لینک