ارتش نیجریه بیش از ۸۰۰ گروگان را آزاد کرد

ارتش نیجریه بیش از ۸۰۰ گروگان را آزاد کرد
ارتش نیجریه با انتشار بیانیه ای از آزادی بیش از ۸۰۰ نفر از افراد در بند گروه تروریستی بوکوحرام در برخی مناطق این کشور خبر داد.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


ارتش نیجریه بیش از ۸۰۰ گروگان را آزاد کرد

ارتش نیجریه با انتشار بیانیه ای از آزادی بیش از ۸۰۰ نفر از افراد در بند گروه تروریستی بوکوحرام در برخی مناطق این کشور خبر داد.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


ارتش نیجریه بیش از ۸۰۰ گروگان را آزاد کرد

سپهر نیوز

خبرگذاری اصفحان