نشست فوق‌العاده وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل

نشست فوق‌العاده وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل
وزرای دادگستری و امنیت اتحادیه اروپا قرار است امروز (پنج‌شنبه) در بروکسل با برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای به بررسی وضعیت فعلی این قاره بپردازند و قوانینی را در این خصوص پیشنهاد دهند؛ این نشست فوق‌العاده پس از حملات مرگبار اخیر بروکسل صورت می‌گیرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


نشست فوق‌العاده وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل

وزرای دادگستری و امنیت اتحادیه اروپا قرار است امروز (پنج‌شنبه) در بروکسل با برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای به بررسی وضعیت فعلی این قاره بپردازند و قوانینی را در این خصوص پیشنهاد دهند؛ این نشست فوق‌العاده پس از حملات مرگبار اخیر بروکسل صورت می‌گیرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


نشست فوق‌العاده وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل

تلگرام

خرید غذا