قسط وام 80 میلیونی مسکن 880 هزار تومان شد

قسط وام 80 میلیونی مسکن 880 هزار تومان شد
مدیرعامل بانک مسکن از کاهش 2 درصدی سود تسهیلات صندوقهای پس‌انداز این بانک خبر داد و گفت: با این اقدام میزان اقساط …

قسط وام 80 میلیونی مسکن 880 هزار تومان شد

مدیرعامل بانک مسکن از کاهش 2 درصدی سود تسهیلات صندوقهای پس‌انداز این بانک خبر داد و گفت: با این اقدام میزان اقساط …
قسط وام 80 میلیونی مسکن 880 هزار تومان شد

پرس نیوز