Tag Archive: 2016 از

پیش بینی WTO از وضعیت اقتصاد در 2016

پیش بینی WTO از وضعیت اقتصاد در 2016سازمان تجارت جهانی در تازه ترین گزارش خود به پیش بینی وضعیت تجارت جهانی در سال 2016 پرداخت. بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افتِ… (READ MORE)