Tag Archive: ۳۰ ماشین

اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشین

اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشینرئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای رانندگان و سرنشینان خودرو در شهرهای بزرگ و معابر برون شهری به علت تخلف پرتاب زباله از ماشین… (READ MORE)