جعبه سیاه اتوبوس سربازان رمز گشایی شد

جعبه سیاه اتوبوس سربازان رمز گشایی شد
پلیس راه شمال استان فارس، عوامل تاثیرگذار بر بروز حادثه واژگونی اتوبوس سربازان در نی‌ریز را ناتوانی راننده در کنترل خودرو، نبود گاردریل مناسب و شرکت مسافربری اعلام کرد.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


جعبه سیاه اتوبوس سربازان رمز گشایی شد

پلیس راه شمال استان فارس، عوامل تاثیرگذار بر بروز حادثه واژگونی اتوبوس سربازان در نی‌ریز را ناتوانی راننده در کنترل خودرو، نبود گاردریل مناسب و شرکت مسافربری اعلام کرد.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


جعبه سیاه اتوبوس سربازان رمز گشایی شد

دانلود آهنگ آذری