اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵
رهبر معظم انقلاب / تجربه برجام بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا را ثابت کرد / تحریم ها باید یکباره برداشته می‌شد ؛ چرا اکنون می گویند رفع تدریجی تحریم /رئیس جمهور خبر داد: بهره برداری از همه فازهای پارس جنوبی تا سال آینده / تعطیلی هشت مدرسه غیر دولتی متخلف / عزل ۲۵ مدیر به علت دریافت شهریه اضافی
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

رهبر معظم انقلاب / تجربه برجام بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا را ثابت کرد / تحریم ها باید یکباره برداشته می‌شد ؛ چرا اکنون می گویند رفع تدریجی تحریم /رئیس جمهور خبر داد: بهره برداری از همه فازهای پارس جنوبی تا سال آینده / تعطیلی هشت مدرسه غیر دولتی متخلف / عزل ۲۵ مدیر به علت دریافت شهریه اضافی
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

قدیر نیوز