تغییر نام «جبهه النصره» برای نجات حامیان منطقه‌ای تروریست‌ها بود

تغییر نام «جبهه النصره» برای نجات حامیان منطقه‌ای تروریست‌ها بود
گروه تروریستی جبهة النصره پس از ۲ سال مقاومت در برابر فشارهای حامیانش، بالاخره نام خود را تغییر داد تا بدین ترتیب کشورهای عربی حوزه حلیج‌فارس، که متهم به تروریسم و حمایت تسلیحاتی از آن هستند را نجات دهد.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تغییر نام «جبهه النصره» برای نجات حامیان منطقه‌ای تروریست‌ها بود

گروه تروریستی جبهة النصره پس از ۲ سال مقاومت در برابر فشارهای حامیانش، بالاخره نام خود را تغییر داد تا بدین ترتیب کشورهای عربی حوزه حلیج‌فارس، که متهم به تروریسم و حمایت تسلیحاتی از آن هستند را نجات دهد.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تغییر نام «جبهه النصره» برای نجات حامیان منطقه‌ای تروریست‌ها بود

دانلود آهنگ آذری