فیش حقوقی ماهانه اوباما و کلینتون هم افشا شد

فیش حقوقی ماهانه اوباما و کلینتون هم افشا شد
پس از جنجال موسوم به فیش های نجومی در ایران، معادل ریالی حقوق اوباما و کلینتون توجه خیلی ها را جلب کرده است.

فیش حقوقی ماهانه اوباما و کلینتون هم افشا شد

پس از جنجال موسوم به فیش های نجومی در ایران، معادل ریالی حقوق اوباما و کلینتون توجه خیلی ها را جلب کرده است.
فیش حقوقی ماهانه اوباما و کلینتون هم افشا شد

خرید بک لینک

ganool review