خودرویی با توانایی کشیدن 3 واگن قطار 110 تنی / فیلم

خودرویی با توانایی کشیدن 3 واگن قطار 110 تنی / فیلم
شرکت لندروور در یک چالش جاه‌طلبانه از خودروی جدید دیزل با موتور دو لیتری برای کشیدن سه واگن قطار به وزن 110 تن استفاده کرد.

خودرویی با توانایی کشیدن 3 واگن قطار 110 تنی / فیلم

شرکت لندروور در یک چالش جاه‌طلبانه از خودروی جدید دیزل با موتور دو لیتری برای کشیدن سه واگن قطار به وزن 110 تن استفاده کرد.
خودرویی با توانایی کشیدن 3 واگن قطار 110 تنی / فیلم

خرم خبر