دستور ویژه دادستان کشور برای بررسی حادثه تروریستی کرمانشاه

دستور ویژه دادستان کشور برای بررسی حادثه تروریستی کرمانشاه
دادستان کل کشور دستور رسیدگی به موضوع حمله مسلحانه به فلاحت پیشه را صادرکرد.
۲۲:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۰ تیر


دستور ویژه دادستان کشور برای بررسی حادثه تروریستی کرمانشاه

دادستان کل کشور دستور رسیدگی به موضوع حمله مسلحانه به فلاحت پیشه را صادرکرد.
۲۲:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۰ تیر


دستور ویژه دادستان کشور برای بررسی حادثه تروریستی کرمانشاه

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید